Evaluarea psihologică

Un demers prin intermediul căruia este descoperită lumea interioară a copilului tău, care se bazează pe teste specializate care privesc nivelele de dezvoltare cognitiv, motric și socio-emoțional.

Psihoterapie Individuală

Ce este? Este un demers terapeutic care se centrează pe dificultățile cu care se confruntă copilul tău în scopul de a descoperi propriile resurse interioare pentru a le face față acestora și a se adapta în mod constructiv la mediu. Procesul terapeutic are la bază terapiile prin joc și art-terapia, copilul fiind motivat prin comunicare,

Consilierea părinților

Ce este? O întâlnire cu voi înşivă, în rolul de părinţi, în care veţi avea ocazia de a vă dezvolta abilităţile parentale în scopul optimizării relaţiei dintre voi şi a armonizării acesteia cu nevoile emoţionale ale copilului vostru, aflat în psihoterapie. Consilierea parentală stimulează autocunoașterea și cunoașterea reciprocă a voastră, reduce nivelul de stres individual

Consiliere de familie

Ce este? Este un proces terapeutic care vă implică pe toţi, atât membrii de bază (părinţii), cât şi familia extinsă (bunici, bonă etc.), proces în care fiecare îşi asumă rolul său, atât ca parte a problemei, cât şi a soluţiei. Prin utilizarea tehnicilor specifice terapiei de familie vor fi stimulate şi negociate de comun acord

Logopedie

Ce este? Un proces care presupune stimularea apariției și dezvoltării limbajului (vorbit, scris, citit), identificarea și recuperarea dificultăților de pronunție sau a tulburărilor de vorbire. Inițial va fi evaluat nivelul de dezvoltare a limbajului copilului tău, iar în urma acesteia vor fi stabilite strategii de lucru în funcție de nevoile copilului. Când? Intervenţia clasică începe