Ce este?

Este un proces terapeutic care vă implică pe toţi, atât membrii de bază (părinţii), cât şi familia extinsă (bunici, bonă etc.), proces în care fiecare îşi asumă rolul său, atât ca parte a problemei, cât şi a soluţiei. Prin utilizarea tehnicilor specifice terapiei de familie vor fi stimulate şi negociate de comun acord cu fiecare membru schimbările la nivelul comunicării, atitudinilor, comportamentelor, regulilor.

Efectele terapiei vor fi resimţite sub forma dezvoltării coeziunii şi armoniei în grupul familial. Veţi învăţa să împărtăşiţi nevoi şi sentimente, să înţelegeţi, să îmbunătăţiţi sau chiar să vindecaţi relaţiile familiale şi să vă adaptaţi cu succes în faţa provocărilor.

Când?

Terapia de familie este recomandată în momentul în care apar anumite situaţii conflictuale, de criză, faţă de care nu reuşiti să descoperiţi soluţii. De asemenea, puteţi apela la acest tip de terapie când apar tensiuni din cauza unei comunicări defectuoase sau probleme de disciplină, de autoritate.

Cum se desfăşoară?

Că este un angajament continuu din partea voastră.

Pentru a obţine efectele dorite, este esenţial ca regulile de comunicare sau interacţiune, comportamentele şi atitudinile pe care le veţi stabili de comun acord să fie aplicate în viaţa de zi cu zi a familiei voastre. Este necesar ca şedinţele să continue până în momentul în care familia este echilibrată şi a descoperit resursele potrivite pentru a face faţă dificultăţilor cu care se confruntă. Mai mult decât atât, pentru a vă implica şi a susţine procesul de schimbare, la o anumită perioadă după încheierea terapiei, veţi participa la o şedinţă de consiliere în care vă veţi autoevalua familia împreună cu terapeutul pentru a conştientiza schimbările intervenite şi pentru a stabili dacă s-au atins scopurile iniţiale.

Ce e bine să ştiți?

Că toate aspectele ce ţin de terapie (inclusiv identitatea ta) sunt absolut confidenţiale.
Durata programului de psihoterapie variază în funcţie de profilul tău, iar ritmul întâlnirilor îl vom stabili împreună.

Durata unei întâlniri este de 50 de minute.

În situaţia imposibilităţii prezenţei la şedinţa de terapie, aceasta va fi anunţată în timp util.