Consilierea Părinților

Ce este? O întâlnire cu voi înşivă, în rolul de părinţi, în care veţi avea ocazia de a vă dezvolta abilităţile parentale în scopul optimizării relaţiei dintre voi şi a armonizării acesteia cu nevoile emoţionale ale copilului vostru, aflat în psihoterapie. Consilierea parentală stimulează autocunoașterea și cunoașterea reciprocă a voastră, reduce nivelul de stres individual

Consiliere de Familie

Ce este? Este un proces terapeutic care vă implică pe toţi, atât membrii de bază (părinţii), cât şi familia extinsă (bunici, bonă etc.), proces în care fiecare îşi asumă rolul său, atât ca parte a problemei, cât şi a soluţiei. Prin utilizarea tehnicilor specifice terapiei de familie vor fi stimulate şi negociate de comun acord