5-6 ANI

SERVICIU DE EVALUARE
PREȚ
EVALUAREA CLINICĂ ȘI A NIVELULUI DE DEZVOLTARE
250 RON
Observație și evaluare clinică
Scala de dezvoltare Portage/Cars
NIVELULUI DE DEZVOLTARE NEUROPSIHOLOGICĂ
Nepsy
450 RON
EVALUAREA EMOȚIONALĂ
Teste proiective
250 RON
EVALUAREA COMPORTAMENTULUI
Basc – 2
250 RON
EVALUARE IQ
Son – R
500 RON
Raven
150 RON
EVALUARE LOGOPEDICĂ
100 RON

DESCRIERE SERVICII DE EVALUARE

EVALUAREA CLINICĂ ȘI A NIVELULUI DE DEZVOLTARE

Scala de Dezvoltare Portage (0-6 ani) este o scala de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor cu vârste cuprinse între 0 – 6 ani. Scala evaluează deprinderile, abilitățile și capacitățile copilului în 6 domenii: autoservire, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea motorie, dezvoltarea limbajului, socializare.

Scala de Dezvoltare Cars este o scala de evaluare a autismului la copii care a fost stabilita pentru a se determina daca un copil are autism sau un alt tip de handicap. Acest test poate indica, de asemenea, gravitatea potențială a fiecarui caz în parte. Testarea un copil pentru autism folosind CARS implică răspunsul la o serie de întrebări menite să compare comportamentul copilului cu ceea ce este considerat un comportament normal pentru un copil de varsta lui sau a ei.

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE NEUROPSIHOLOGICĂ

NEPSY (3-12 ani) este un instrument complex de diagnoză construit pentru a evalua dezvoltarea neuropsihologică a preşcolarilor şi a şcolarilor în cadrul a cinci domenii funcţionale: funcţii senzorio-motorii, procesare vizual-spaţială, atenţie și funcţii executive (planificare, inhibiţie cognitivă), limbaj, memorie şi învăţare.

EVALUAREA EMOȚIONALĂ

Testele Proiective sunt instrumente destinate evaluării personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi. Aceste tehnici oferă indicii importante privind aspectele dezvoltării emoționale și sociale: nevoile și dorințele subiectului, maturizarea, stima de sine, relațiile cu sine și cu ceilalți, sociabilitatea, frici și temeri, echilibre și dezechilibre.

EVALUARE COMPORTAMENTULUI

BASC 2 (2-15ani) reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii si tineri. BASC-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea comportamentului, identifică și o serie de tulburări emoționale și dimensiuni ale personalității.

EVALUARE IQ

SON R (2-7 ani) este un instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 7 ani. Acest test face posibilă o evaluare largă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat. Testul măsoară abilitățile de imagine spațială, raționament concret și raționament abstract și oferă un scor total al inteligenței nonverbale a copilului, în comparație cu grupul său de vârstă.

RAVEN (5, 6 ani – 11 ani; 65-85 ani)- Testul “Matrici Progresive Colorate” destinat examinarii inteligentei generale a copiilor (între 5 ani si jumatate si 11 ani) si a batrânilor (între 65 si 85 de ani).

EVALUARE LOGOPEDICĂ

Acest tip de examinare se realizează pentru depistarea copiilor cu tulburări de limbaj, logopedul va aplica o serie de probe de depistare cât mai operative. Se va efectua o analiză complexă a limbajului, dar și a copilului, în scopul de a observa care sunt dificultățile cu care acesta se confruntă și pentru a stabili un plan de intervenție.