SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ COMPLEXĂ
Vârsta 2-3 ani
SERVICIU DE EVALUARE
DURATĂ
PREȚ

EVALUAREA CLINICĂ ȘI A NIVELULUI DE DEZVOLTARE

Observație și evaluare clinică

Scala de dezvoltare Portage/Cars

Scala de dezvoltare Cars (după caz)

30-50 min

250 RON

EVALUAREA COMPORTAMENTULUI

Basc-2 (părinte)

30-45 min

150 RON

EVALUAREA IQ

Son-R

45 min/pauză/45 min

500 RON

EVALUARE LOGOPEDICĂ

30-50 min

150 RON

FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

(Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități)

30-60 min

150 RON

DESCRIEREA SERVICIILOR DE EVALUARE

EVALUAREA CLINICĂ ȘI A NIVELULUI DE DEZVOLTARE

Observația Clinică este o întâlnire de minim 30 de minute între specialist și copil, la care pot participa și părinții. Aceasta se poate desfășura la cabinetul de psihologie sau, după caz, într-un spațiu familiar copilului. În cadrul acestei întâlniri, copilului îi sunt propuse activități ludice, timp în care specialistul culege informații despre achizițiile acestuia în ariile importante de dezvoltare raportându-se la vârsta cronologică (dezvoltare motrică, interacțiune socială, dezvoltare cognitivă, limbaj, independență și autoservire, absența/prezenta unor caracteristici clinice).

Scala De Dezvoltare Portage (0-6 ani) este o scală de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor cu vârste cuprinse între 0-6 ani. Scala evaluează deprinderile, abilitățile și capacitățile copilului în 6 domenii: autoservire, dezvoltare cognitivă, dezvoltare motorie, dezvoltarea limbajului, socializare.

Scala De Dezvoltare Cars este o scală de evaluare a autismului infantil. Acest test poate indica, de asemenea, gravitatea potențială a fiecarui caz în parte. Testarea unui copil pentru autism folosind CARS implică răspunsul la o serie de întrebări menite să compare comportamentul copilului testat cu ceea ce este considerat un comportament normal pentru un copil de aceeași vârstă cronologică.

EVALUAREA COMPORTAMENTULUI

BASC 2 reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii si tineri. BASC-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea comportamentului, identifică și o serie de tulburări emoționale și dimensiuni aflate în dezvoltare ale personalității copilului. Proba constă într-un chestionar complex care va fi completat de către părinte.

EVALUAREA IQ

SON R (începând cu 2 ani și 7 luni) este un instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 7 ani. Acest test face posibilă o evaluare largă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat. Testul măsoară abilitățile de imagine spațială, raționament concret și raționament abstract și oferă un scor total al inteligenței nonverbale a copilului, în comparație cu grupul său de vârstă.

EVALUARE LOGOPEDICĂ

Acest tip de examinare se realizează pentru depistarea copiilor care au întârzieri în apariția și dezvoltarea limbajului. Logopedul va aplica o serie de probe de depistare cât mai operative și va stabili un plan de intervenție.

FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ PENTRU SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI

Fișa de Evaluare Psihologică este obținută în urma evaluării clinice a copilului și, după caz, poate fi nevoie ca părintele să completeze una dintre scalele de dezvoltare (Portage/Cars). Această fișă este necesară pentru Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap. În cadrul evaluării, copilului îi sunt propuse activități de joc, timp în care specialistul culege informații despre achizițiile acestuia în ariile importante de dezvoltare raportându-se la vârsta cronologică (dezvoltarea motrică, interacțiunea socială, dezvoltarea cognitivă, limbajul, independența și autoservirea, absența/prezența unor caracteristici clinice).