12-13 ANI

SERVICIU DE EVALUARE
PREȚ
EVALUAREA EMOȚIONALĂ
Teste proiective
300 RON
Masc
150 RON
EVALUAREA PERSONALITĂȚII
Hipic
200 RON
EVALUAREA COMPORTAMENTULUI
Basc – 2
250 RON
EVALUAREA IQ
Raven
150 RON
WISC IV
450 RON

DESCRIERE SERVICII DE EVALUARE

EVALUAREA EMOȚIONALĂ

Testele Proiective  sunt instrumente destinate evaluării personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi. Aceste tehnici oferă indicii importante privind aspectele dezvoltării emoționale și sociale: nevoile și dorințele subiectului, maturizarea, stima de sine, relațiile cu sine și cu ceilalți, sociabilitatea, frici și temeri, echilibre și dezechilibre.

MASC (8-19 ani) este un instrument de screening practic și eficient pentru măsurarea anxietății la copiii cu vârstele cuprinse între 8 și 19 ani. Considerat cel mai util instrument de evaluare a anxietății la copii si adolescenți existent până în prezent, MASC constă din 39 de itemi distribuiți în patru scale de bază (Simptome Fizice, Evitarea Lezării, Anxietate Sociala și Separare/Panică).

EVALUAREA PERSONALITĂȚII

HIPIC (6-13 ani) este un instrument destinat evaluării diagnostice a personalității copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. HIPIC descrie diferențele dintre comportamentele și atitudinile copiilor. Astfel, utilizat în context clinic sau pedagogic, permite evaluarea stilului emoțional, interpersonal, motivațional și comportamental al celor mici, pornind de la cele cinci mari dimensiuni ale personalității stabilitate emoțională, extraversie, imaginație, bunăvoință, conștiinciozitate.

EVALUAREA COMPORTAMENTULUI

BASC 2 (2-15 ani) reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii si tineri. BASC-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea comportamentului, identifică și o serie de tulburări emoționale și dimensiuni ale personalității.

EVALUAREA IQ

RAVEN conține Testul “Matrici Progresive Standard” (6-80 de ani), fiind destinat examinării inteligenței generale. Raven este un test nonverbal care identifică potențialul latent, inteligența moștenită genetic (inteligența fluidă).

WISC IV (6-16 ani) este un celebru instrument de măsurare a abilității cognitive a copiilor între 6 și 16 ani și 11 luni. Acesta oferă informații privind funcționarea intelectului în domenii cognitive specifice (ex. Indicele de înțelegere verbală, Indicele raționamentului perceptiv, Indicele memoriei de lucru și Indicele vitezei de procesare) si un scor total care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului (Coeficientul de Inteligență Total).