Evaluarea nivelului de dezvoltare neuropsihologica detalii

Nepsy

60 min / pauză / 60 min

450 RON

Evaluarea emoţională detalii

Teste proiective

60 – 90 min

400 RON

Evaluarea personalității detalii

Hipic

Un Părinte

30-45 min

200 RON

Ambii părinți

30-45 min

300 RON

Evaluarea comportamentului detalii

Basc-2

Părinte

30 – 45 min

120 RON

Profesor

30 – 45 min

120 RON

Copil

30 – 45 min

120 RON

Scale pentru comportamente disruptive (Ped-b) (părinte/profesor)

15-20 min

100 RON

Chestionar pentru copii – CSI-4 (Ped-b) (părinte/profesor)

15-20 min

100 RON

Evaluarea IQ detalii

Son – R

45 min/pauză/45 min

500 RON

Raven

30 -50 min

150 RON

WISC IV

60 min /pauză/ 60 min

450 RON

Fișa de evaluare psihologică detalii

Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, Cmbrae, Cjrae

60-120 min

250 RON

Descrierea serviciilor de evaluare

Evaluarea nivelului de dezvoltare neuropsihologică

NEPSY este un instrument complex de diagnoză construit pentru a evalua dezvoltarea neuropsihologică a preşcolarilor şi a şcolarilor în cadrul a cinci domenii funcţionale: funcţii senzorio-motorii, procesare vizual-spaţială, atenţie și funcţii executive (planificare, inhibiţie cognitivă), limbaj, memorie şi învăţare.

Evaluarea emoțională

Testele Proiective sunt instrumente destinate evaluării personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi. Aceste tehnici oferă indicii importante privind aspectele dezvoltării emoționale și sociale: nevoile și dorințele subiectului, maturizarea, stima de sine, relațiile cu sine și cu ceilalți, sociabilitatea, frici și temeri, echilibre și dezechilibre.

Evaluarea comportamentului

BASC 2 reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii și tineri. BASC-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea comportamentului, identifică și o serie de tulburări emoționale și dimensiuni aflate în dezvoltare ale personalității copilului. Proba constă în completarea a trei chestionare complexe, unul efectuat de către părinte, unul de către profesor și unul de către copil.

Scalele pentru comportamentele disruptive Ped-b evaluează frecvența problemelor comportamentale ale copilului observabile la școală, dar și acasă. Conține două scale care măsoară comportamentul, una pentru părinte și una pentru profesor.

Chestionarul pentru copii de vârste școlare (CSI-4) este un instrument prin care sunt evaluate simptomele celor mai întâlnite tulburări psihiatrice la copiii cu vârste între 7-12 ani. Conține două scale, una pentru părinte și una pentru profesor.

Evaluarea personalităţii

HIPIC este un instrument destinat evaluării diagnostice a personalității copiilor. HIPIC descrie diferențele dintre comportamentele și atitudinile copiilor. Astfel, utilizat în context clinic sau pedagogic, permite evaluarea stilului emoțional, interpersonal, motivațional și comportamental al celor mici, pornind de la cele cinci mari dimensiuni ale personalității: stabilitate emoțională, extraversie, imaginație, bunăvoință, conștiinciozitate.

Evaluare IQ

SONR este un instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 7 ani. Acest test face posibilă o evaluare largă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat. Testul măsoară abilitățile de imagine spațială, raționament concret și raționament abstract și oferă un scor total al inteligenței nonverbale a copilului, în comparație cu grupul său de vârstă.

RAVEN conține Testul Matrici Progresive Colorate (4-11 ani) și Testul Matrici Progresive Standard (6-80 ani), teste care sunt destinate examinării inteligenței generale a copiilor. Raven este un test nonverbal, care identifică potențialul mental latent, inteligența moștenită genetic (inteligența fluidă).

WISC IVeste un celebru instrument de măsurare a abilității cognitive a copiilor între 6 ani și 16 ani și 11 luni. Acesta oferă informații privind funcționarea intelectului în domenii cognitive specifice (ex. Indicele de înțelegere verbală, Indicele raționamentului perceptiv, Indicele memoriei de lucru și Indicele vitezei de procesare) și un scor total care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului (Coeficientul de Inteligență Total).

Fișa de Evaluare Psihologică

FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ (Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, Cmbrae, Cjrae)

Fișa de Evaluare Psihologică este obținută în urma evaluării clinice a copilului, fiind necesară la Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, CMBRAE sau CJRAE. În cadrul evaluării, copilului îi sunt propuse sarcini din diverse teste psihologice în funcție de nevoile sale (NEPSY, SON-R, WISC-IV, Raven, teste Proiective, scalele clinice Ped-b etc.), timp în care specialistul culege informații despre achizițiile acestuia în ariile importante de dezvoltare, raportându-se la vârsta cronologică (dezvoltare motrică, interacțiune socială, dezvoltare cognitivă, limbaj, independență și autoservire, absența/prezența unor caracteristici clinice).