Evaluarea emoţională detalii

Teste proiective

60 – 120 min

400 RON

Evaluarea clinică a depresiei detalii

Testul BDI II

10 min

100 RON

Evaluarea comportamentului detalii

Basc-2

Tânăr

30 – 45 min

120 RON

Evaluarea IQ detalii

Raven

30 -50 min

150 RON

Evaluarea EQ Emoțională detalii

EQI

90-120 min

600 RON

Fișa de evaluare psihologică detalii

(Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap)

60-180 min

300 RON

Descrierea serviciilor de evaluare

Evaluarea emoțională

Testele Proiective sunt instrumente destinate evaluării personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi. Aceste tehnici oferă indicii importante privind aspectele dezvoltării emoționale și sociale: nevoile și dorințele subiectului, maturizarea, stima de sine, relațiile cu sine și cu ceilalți, sociabilitatea, frici și temeri, echilibre și dezechilibre.

Evaluarea clinică a depresiei

Testul BDI II este un instrument de auto-evaluare alcătuit din 21 de itemi, construit
să măsoare severitatea depresiei la adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 13 ani. Testul cuprinde itemi ce își propun investigarea anumitor simptome ale stării depresive, precum: tristețea, pesimismul, eșecul, sentimente de vinovăție, agitație, indecizie, pierderea interesului, a plăcerii, iritabilitate, oboseală etc.

Evaluarea comportamentului

BASC 2 reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii și tineri. BASC-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea comportamentului, identifică și o serie de tulburări emoționale și dimensiuni aflate în dezvoltare ale personalității copilului. Proba constă în completarea a trei chestionare complexe, unul efectuat de către părinte, unul de către profesor și unul de către copil.

Evaluare IQ

RAVEN conține Testul Matrici Progresive Colorate (4-11 ani) și Testul Matrici Progresive Standard (6-80 ani), teste care sunt destinate examinării inteligenței generale a copiilor. Raven este un test nonverbal, care identifică potențialul mental latent, inteligența moștenită genetic (inteligența fluidă).

Evaluarea EQ Emotional

Testul EQI măsoară inteligenţa emoţională, care se referă la dimensiunile emoţională, personală, socială şi adaptativă. Inteligenţa emoţională vizează înţelegerea propriei persoane şi a altora, relaţionarea interumană, adaptarea imediată la mediu şi strategiile de gestionare a acesteia. Testul măsoară concepte precum respectul de sine, conştiinţa de sine emoţională, asertivitatea, independenţa, empatia, optimismul, fericirea etc.

Evaluarea orientării vocaționale

JVIS este un instrument eficient de măsurare a intereselor vocaționale, util în luarea şi clarificarea deciziilor de carieră. JVIS oferă un tablou detaliat al intereselor unei persoane şi al modului în care acestea se relaţionează cu domeniile de studiu şi cu lumea muncii. Testarea se poate face după vârsta de 14 ani.

Fișa de Evaluare Psihologică

FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ (Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap)

Fișa de Evaluare Psihologică este obținută în urma evaluării clinice a tânărului, fiind necesară pentru Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. În cadrul evaluării, tânărului îi sunt propuse sarcini din diverse teste psihologice în funcție de nevoile sale (Raven, teste Proiective etc.), timp în care specialistul culege informații despre achizițiile acestuia în ariile importante de dezvoltare, raportându-se la vârsta cronologică (interacțiune socială, dezvoltare cognitivă, limbaj, independență, absența/prezența unor caracteristici clinice).