Evaluarea clinică și a nivelului de dezvoltare detalii

  • Observație și evaluare clinică
  • Scala de dezvoltare Portage/Cars
  • Scala de dezvoltare Cars (după caz)

30 – 50 min

250 RON

Evaluarea comportamentului detalii

Basc-2

Părinte

30 – 45 min

120 RON

Evaluarea IQ detalii

Son – R

45 min/pauză/45 min

500 RON

Evaluarea logopedică detalii

Evaluare logopedica

30 – 50 minute

150 RON

Fișa de evaluare psihologică detalii

Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, Cmbrae, Cjrae

30-60 min

150 RON

Descrierea serviciilor de evaluare

Evaluarea clinica si a nivelului de dezvoltare

Observația Clinică este o întâlnire de minim 30 de minute între specialist și copil, la care pot participa și părinții. Aceasta se poate desfășura la cabinetul de psihologie sau, după caz, într-un spațiu familiar copilului. În cadrul acestei întâlniri, copilului îi sunt propuse activități ludice, timp în care specialistul culege informații despre achizițiile acestuia în ariile importante de dezvoltare raportându-se la vârsta cronologică (dezvoltare motrică, interacțiune socială, dezvoltare cognitivă, limbaj, independență și autoservire, absența/prezenta unor caracteristici clinice).

Scala De Dezvoltare Portage (0-6 ani) este o scală de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor cu vârste cuprinse între 0-6 ani. Scala evaluează deprinderile, abilitățile și capacitățile copilului în 6 domenii: autoservire, dezvoltare cognitivă, dezvoltare motorie, dezvoltarea limbajului, socializare.

Scala De Dezvoltare Cars este o scală de evaluare a autismului infantil. Acest test poate indica, de asemenea, gravitatea potențială a fiecarui caz în parte. Testarea unui copil pentru autism folosind CARS implică răspunsul la o serie de întrebări menite să compare comportamentul copilului testat cu ceea ce este considerat un comportament normal pentru un copil de aceeași vârstă cronologică.

Evaluarea comportamentului

BASC 2 reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii și tineri. BASC-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea comportamentului, identifică și o serie de tulburări emoționale și dimensiuni aflate în dezvoltare ale personalității copilului. Proba constă într-un chestionar complex care va fi completat de către părinte și un chestionar care va fi completat de către educator (dacă este relevant).

Evaluare IQ

SON R este un instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 7 ani. Acest test face posibilă o evaluare largă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat. Testul măsoară abilitățile de imagine spațială, raționament concret și raționament abstract și oferă un scor total al inteligenței nonverbale a copilului, în comparație cu grupul său de vârstă.

Evaluarea Logopedică

Acest tip de examinare se realizează pentru depistarea copiilor cu tulburări de limbaj; logopedul va aplica o serie de probe de depistare cât mai operative. Se va efectua o analiză complexă a limbajului, dar și a copilului, în scopul de a observa care sunt dificultățile cu care acesta se confruntă și pentru a stabili un plan de intervenție.

Fișa de Evaluare Psihologică

Fișa de Evaluare Psihologică este obținută în urma evaluării clinice a copilului și, după caz, poate fi nevoie ca părintele să completeze una dintre scalele de dezvoltare (Portage/Cars). Această fișă este necesară pentru Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap. În cadrul evaluării, copilului îi sunt propuse activități de joc și/sau teste psihologice (NEPSY, SON-R, Raven, teste Proiective), timp în care specialistul culege informații despre achizițiile acestuia în ariile importante de dezvoltare raportându-se la vârsta cronologică (dezvoltarea motrică, interacțiunea socială, dezvoltarea cognitivă, limbajul, independența și autoservirea, absența/prezența unor caracteristici clinice).