Evaluarea aptitudinilor cognitive (Ped-b) detalii

  • Abilitatea generală de învățare
  • Abilitatea numerică
  • Abilitatea verbală
  • Abilități de procesare a informației – rapiditatea în reacție
  • Abilități funcționărești
  • Aptitudinea percepția formei
  • Aptitudinea spațială
  • Capacitatea decizională

160-180 min cu pauze

500 RON

Evaluarea emoţională detalii

Teste proiective

60 – 120 min

400 RON

Masc

15-20 min

150 RON

Scala de autoevaluare a anxietății (Ped-b)

10-15 min

100 RON

Scalele de anxietate EMAS și SAS (percepție/stare/trăsătură)

10-15 min

100 RON

Chestionarul de coping cognitiv-emoțional

10-15 min

100 RON

Evaluarea EQ Emoțională detalii

EQI

90-120 min

600 RON

Evaluarea clinică a depresiei detalii

Testul BDI II

10 min

100 RON

Evaluarea personalității detalii

Chestionar de personalitate cu cinci factori

15-20 min

50 RON

Chestionar de autonomie personală

15 min

50 RON

Chestionar de evaluare a optimismului

15 min

50 RON

Evaluarea comportamentului detalii

Basc-2

Părinte

30 – 45 min

120 RON

Profesor

30 – 45 min

120 RON

Adolescent

30 – 45 min

120 RON

Chestionar pentru adolescenti (părinte/profesor)

15-20 min

100 RON

Scala de evaluare a tulburărilor din adolescență (autoevaluare)

15-20 min

100 RON

Inventarul tulburărilor de comportament alimentar

15 min

100 RON

Evaluarea IQ detalii

Raven

30 -50 min

150 RON

Evaluarea strategiilor de învățare detalii

Chestionar SMALSI (Ped-b)

20 – 30 min

100 RON

Evaluarea valorilor și a intereselor detalii

Chestionar de evaluare a intereselor și a valorilor

15 – 20 min

100 RON

Fișa de evaluare psihologică detalii

Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, Cmbrae, Cjrae

60-180 min

300 RON

Descrierea serviciilor de evaluare

Evaluarea aptitudinilor cognitive

Scalele PED-b destinate evaluării aptitudinilor cognitive începând cu vârsta de 12 ani vizează evaluarea nivelului următoarelor abilități: abilitatea generală de învățare (flexibilitatea categorizării, memorie de lucru, raționament analitic), abilitatea numerică (calcul și raționament matematic), abilitatea verbală (vocabular, înțelegerea textelor), abilitatea de procesare a informației-rapiditatea în reacție (timp de reacție simplu, în accesarea memoriei și în alegeri), abilități funcționărești, aptitudinea percepția formei (analiză perceptuală, constanța formei, perceperea detaliilor), aptitudinea spațială (generare de imagini, orientare spațială) și capacitatea decizională.

Evaluarea emoțională

Testele Proiective sunt instrumente destinate evaluării personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi. Aceste tehnici oferă indicii importante privind aspectele dezvoltării emoționale și sociale: nevoile și dorințele subiectului, maturizarea, stima de sine, relațiile cu sine și cu ceilalți, sociabilitatea, frici și temeri, echilibre și dezechilibre.

MASC este un instrument de screening practic și eficient pentru măsurarea anxietății la copiii cu vârstele cuprinse între 8 și 19 ani. Considerat cel mai util instrument de evaluare a anxietății la copii si adolescenți existent până în prezent, MASC constă din 39 de itemi distribuiți în patru scale de bază (Simptome Fizice, Evitarea Lezării, Anxietate Socială și Separare/Panică).

Scala de autoevaluare a anxietății (Ped-b) este un chestionar care evaluează nivelul de anxietate la copiii de vârstă școlară. Este un instrument de autoevaluare a severității simptomelor de anxietate precum anxietatea generalizată, atacul de panică cu/fără agorafobie, tulburarea obsesiv-compulsivă sau fobiile specifice.

Chestionarul de coping cognitiv-emoțional evaluează strategiile de coping cognitiv ale adolescenților și adulților. Această scală permite identificarea modalităților prin care aceștia reușesc să facă față situațiilor problematice.

Scalele de anxietate EMAS (percepție/stare/trăsătură) evaluează percepția subiectivă a tipului de situație și asupra intensității amenințării evocate de acea situație în momentul testării, starea subiectivă de anxietate resimțită la un moment dat, dar și patru tipuri diferite ale unei predispoziții relațiv stabile și determinate situațional pentru a dezvolta anxietate.

Scalele de anxietate SAS (percepție/trăsătură) evaluează percepția subiectivă asupra tipului de situație și asupra intensității amenințării evocate de acea situație în momentul testării, dar și patru tipuri diferite ale unei predispoziții relațiv stabile și determinate situațional pentru a dezvolta anxietate socială.

Evaluarea EQ Emotional

Testul EQI măsoară inteligenţa emoţională, care se referă la dimensiunile emoţională, personală, socială şi adaptativă. Inteligenţa emoţională vizează înţelegerea propriei persoane şi a altora, relaţionarea interumană, adaptarea imediată la mediu şi strategiile de gestionare a acesteia. Testul măsoară concepte precum respectul de sine, conştiinţa de sine emoţională, asertivitatea, independenţa, empatia, optimismul, fericirea etc.

Evaluarea clinică a depresiei

Testul BDI II este un instrument de auto-evaluare alcătuit din 21 de itemi, construit
să măsoare severitatea depresiei la adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 13 ani. Testul cuprinde itemi ce își propun investigarea anumitor simptome ale stării depresive, precum: tristețea, pesimismul, eșecul, sentimente de vinovăție, agitație, indecizie, pierderea interesului, a plăcerii, iritabilitate, oboseală etc.

Evaluarea personalităţii

Scala de evaluare a temperamentului este un chestionar care evaluează diferite dimensiuni ale temperamentului copilului. Conține două scale, respectiv una pentru copil și una pentru părinte, pe care acesta o completează în funcție de modul în care îl percepe pe copil.

Chestionarul de personalitate cu cinci factori evaluează cei cinci superfactori din modelul BIG Five, respectiv: extraversiune, amabilitate, conștiinciozitate, stabilitate emoțională, autonomie.

Chestionarul de autonomie personală este un instrument care evaluează autonomia cognitivă, comportamentală, emoțională și valorică ale adolescenților.

Chestionarul de evaluare a optimismului evaluează stilul explicativ pentru evenimente pozitive și stilul explicativ pentru evenimente negative ale adolescenților.

Evaluarea comportamentului

BASC 2 reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii și tineri. BASC-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea comportamentului, identifică și o serie de tulburări emoționale și dimensiuni aflate în dezvoltare ale personalității copilului. Proba constă în completarea a trei chestionare complexe, unul efectuat de către părinte, unul de către profesor și unul de către copil.

Chestionarul pentru adolescenți este un instrument prin care sunt evaluate simptomele celor mai întâlnite tulburări psihiatrice. Conține două scale, una pentru părinte și una pentru profesor.

Scala de evaluare a tulburărilor din adolescență (autoevaluare) este un instrument de evaluare a psihopatologiei și a problemelor psihologice care interferează cu adaptarea psihosocială a adolescenților.

Inventarul tulburărilor de comportament alimentar este un instrument de autoevaluare a trăsăturilor psihologice și a simptomelor relevante din punct de vedere clinic pentru dezvoltarea și menținerea tulburărilor de comportament alimentar.

Evaluare IQ

RAVEN conține Testul Matrici Progresive Colorate (4-11 ani) și Testul Matrici Progresive Standard (6-80 ani), teste care sunt destinate examinării inteligenței generale a copiilor. Raven este un test nonverbal, care identifică potențialul mental latent, inteligența moștenită genetic (inteligența fluidă).

Evaluarea strategiilor de invatare

Chestionarul SMALSI (Ped-b) este un instrument de autoevaluare conceput pentru a evalua 10 constructe principale asociate cu motivația școlară și cu strategiile de învățare, dintre care 7 se focusează pe punctele tari ale elevului, iar 3 vizează punctele sale slabe.

Evaluarea valorilor și a intereselor

Chestionarul de evaluare a intereselor evaluează preferințele cristalizate pentru anumite domenii de cunoștințe sau de activitate.

Chestionar de evaluare a valorilor măsoară valorile unei persoane, respectiv convingerile de bază ale acesteia referitoare la ceea ce este important în viață, în relațiile interpersonale și în muncă.

Evaluarea orientării vocaționale

JVIS este un instrument eficient de măsurare a intereselor vocaționale, util în luarea şi clarificarea deciziilor de carieră. JVIS oferă un tablou detaliat al intereselor unei persoane şi al modului în care acestea se relaţionează cu domeniile de studiu şi cu lumea muncii. Testarea se poate face după vârsta de 14 ani.

Fișa de Evaluare Psihologică

FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ (Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, Cmbrae, Cjrae)

Fișa de Evaluare Psihologică este obținută în urma evaluării clinice a copilului, fiind necesară la Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități, CMBRAE sau CJRAE. În cadrul evaluării, copilului îi sunt propuse sarcini din diverse teste psihologice în funcție de nevoile sale (NEPSY, SON-R, WISC-IV, Raven, teste Proiective, scalele clinice Ped-b etc.), timp în care specialistul culege informații despre achizițiile acestuia în ariile importante de dezvoltare, raportându-se la vârsta cronologică (dezvoltare motrică, interacțiune socială, dezvoltare cognitivă, limbaj, independență și autoservire, absența/prezența unor caracteristici clinice).