6-8 ANI

SERVICIU DE EVALUARE
PREȚ
EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE NEUROPSIHOLOGICĂ
Nepsy
450 RON
EVALUAREA EMOȚIONALĂ
Teste proiective
300 RON
EVALUAREA PERSONALITĂȚII
Hipic
200 RON
EVALUAREA COMPORTAMENTULUI
Basc – 2
250 RON
EVALUARE IQ
Son – R
500 RON
Raven
150 RON
WISC IV
450 RON
EVALUAREA LOGOPEDICĂ
100 RON

DESCRIERE SERVICII DE EVALUARE

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE NEUROPSIHOLOGICĂ

NEPSY (3-12 ani) este un instrument complex de diagnoză construit pentru a evalua dezvoltarea neuropsihologică a preşcolarilor şi a şcolarilor în cadrul a cinci domenii funcţionale: funcţii senzorio-motorii, procesare vizual-spaţială, atenţie și funcţii executive (planificare, inhibiţie cognitivă), limbaj, memorie şi învăţare.

EVALUAREA EMOȚIONALĂ

Testele Proiective sunt instrumente destinate evaluării personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi. Aceste tehnici oferă indicii importante privind aspectele dezvoltării emoționale și sociale: nevoile și dorințele subiectului, maturizarea, stima de sine, relațiile cu sine și cu ceilalți, sociabilitatea, frici și temeri, echilibre și dezechilibre.

EVALUAREA PERSONALITĂȚII ȘI A COMPORTAMENTULUI

BASC 2 (2-15ani) reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii si tineri. BASC-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea comportamentului, identifică și o serie de tulburări emoționale și dimensiuni ale personalității.

HIPIC (6-13 ani) este un instrument destinat evaluării diagnostice a personalității copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. HIPIC descrie diferențele dintre comportamentele și atitudinile copiilor. Astfel, utilizat în context clinic sau pedagogic, permite evaluarea stilului emoțional, interpersonal, motivațional și comportamental al celor mici, pornind de la cele cinci mari dimensiuni ale personalității stabilitate emoțională, extraversie, imaginație, bunăvoință, conștiinciozitate.

EVALUAREA IQ

SON R (2-7 ani) este un instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 7 ani. Acest test face posibilă o evaluare largă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat. Testul măsoară abilitățile de imagine spațială, raționament concret și raționament abstract și oferă un scor total al inteligenței nonverbale a copilului, în comparație cu grupul său de vârstă.

RAVEN conține Testul “Matrici Progresive Colorate” (4-11 ani) și testul “Matrici Progresive Standard” ( 6-80 de ani), acestea fiind destinate examinării inteligenței generale. Raven este un test nonverbal care identifică potențialul latent, inteligența moștenită genetic (inteligența fluidă).

WISC IV (6-16 ani) este un celebru instrument de măsurare a abilității cognitive a copiilor între 6 și 16 ani și 11 luni. Acesta oferă informații privind funcționarea intelectului în domenii cognitive specifice (ex. Indicele de înțelegere verbală, Indicele raționamentului perceptiv, Indicele memoriei de lucru și Indicele vitezei de procesare) si un scor total care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului (Coeficientul de Inteligență Total).

EVALUARE LOGOPEDICĂ

Acest tip de examinare se realizează pentru depistarea copiilor cu tulburări de limbaj, logopedul va aplica o serie de probe de depistare cât mai operative. Se va efectua o analiză complexă a limbajului, dar și a copilului, în scopul de a observa care sunt dificultățile cu care acesta se confruntă și pentru a stabili un plan de intervenție.